1. <strike id="sofky"></strike>
  <th id="sofky"><option id="sofky"></option></th>
  
  
 2. <tr id="sofky"></tr>
  <tr id="sofky"><option id="sofky"></option></tr>
  首 页 > 郁金香 > 郁金香品种 >

  郁金香品种

  郁金香‘人见人爱’图片

  品种名:郁金香‘人见人爱’

  拉丁文: Tulipa‘World\'s Favourite’

  类群: 达尔文杂交群

  花型: 杯状

  颜色: 红色,边缘黄色

  株高:

  郁金香‘羞涩美丽’图片

  品种名:郁金香‘羞涩美丽’

  拉丁文: Tulipa‘Blushing Beauty’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 杯状

  颜色: 黄+粉+红

  株高: 60-90厘米

  郁金香‘紫旗的梦’图片

  品种名:郁金香‘紫旗的梦’

  拉丁文: Tulipa‘Purple Dream’

  类群: 百合群

  花型: 百合花型

  颜色: 紫色

  株高: 55-60厘米

  郁金香‘卡罗拉’图片

  品种名:郁金香‘卡罗拉’

  拉丁文: Tulipa‘Carola’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯形

  颜色: 粉色

  株高: 45-55厘米

  郁金香‘希多夫’图片

  品种名:郁金香‘希多夫’

  拉丁文: Tulipa‘Seadov’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯状

  颜色: 红色

  株高: 25-30厘米

  郁金香‘网络旗’图片

  品种名:郁金香‘网络旗’

  拉丁文: Tulipa‘Flaming Flag’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯状

  颜色: 白色+红色

  株高: 45-50厘米

  郁金香‘花边红葡萄酒’图片

  品种名:郁金香‘花边红葡萄酒’

  拉丁文: Tulipa‘Burgundy Lace Fringed’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 杯状

  颜色: 酒红色

  株高: 55-65厘米

  郁金香‘黄普瑞斯玛’图片

  品种名:郁金香‘黄普瑞斯玛’

  拉丁文: Tulipa‘Yellow Purissima’

  类群: 福斯特杂种群

  花型: 碗状

  颜色: 黄色

  株高: 40-45厘米

  郁金香‘王室女孩’图片

  品种名:郁金香‘王室女孩’

  拉丁文: Tulipa‘Royal virgin’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯状

  颜色: 白色

  株高: 40厘米

  郁金香‘玛里琳’图片

  品种名:郁金香‘玛里琳’

  拉丁文: Tulipa‘Marilyn’

  类群: 百合花群

  花型: 百合花形

  颜色: 白色+粉或红

  株高: 50-55厘米

  郁金香‘饰边优雅’图片

  品种名:郁金香‘饰边优雅’

  拉丁文: Tulipa‘Fringed Elegance’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 杯状

  颜色: 柠檬黄

  株高: 40-55厘米

  郁金香‘热情鹦鹉’图片

  品种名:郁金香‘热情鹦鹉’

  拉丁文: Tulipa‘Flaming Parrot’

  类群: 鹦鹉群

  花型: 杯状、碗状

  颜色: 黄+红

  株高: 40-60 厘米

  郁金香‘糖果谷物’图片

  品种名:郁金香‘糖果谷物’

  拉丁文: Tulipa‘Candy Corn Triumph’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯形

  颜色: 黄+粉或红

  株高: 45厘米

  郁金香‘罗度梅迪’图片

  品种名:郁金香‘罗度梅迪’

  拉丁文: Tulipa‘Roi du Midi’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 高脚杯状

  颜色: 亮黄色

  株高: 可达60厘米

  郁金香‘紫旗’图片

  品种名:郁金香‘紫旗’

  拉丁文: Tulipa‘Purple Flag’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯形

  颜色: 紫色

  株高: 45-50厘米

  郁金香‘序曲’图片

  品种名:郁金香‘序曲’

  拉丁文: Tulipa‘Ballade’

  类群: 百合群

  花型: 百合形

  颜色: 紫色

  株高: 40-60厘米

  郁金香‘阿奇拉’图片

  品种名:郁金香‘阿奇拉’

  拉丁文: Tulipa‘Aquilla’

  类群: 重瓣早花群

  花型: 牡丹花型

  颜色: 黄色,外缘红色

  株高: 45-60厘米

  郁金香‘漂亮女人’图片

  品种名:郁金香‘漂亮女人’

  拉丁文: Tulipa‘Pretty Woman’

  类群: 百合群

  花型: 百合形

  颜色: 朱砂红

  株高: 50-60厘米

  郁金香‘多多哥’图片

  品种名:郁金香‘多多哥’

  拉丁文: Tulipa‘Dordogne’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 卵形、杯形

  颜色: 黄、橙

  株高: 45-66厘米

  郁金香‘蓝钻石’图片

  品种名:郁金香‘蓝钻石’

  拉丁文: Tulipa‘Blue Diamond’

  类群: 重瓣晚花群

  花型: 碗状

  颜色: 蓝紫色

  株高: 40-45厘米

  郁金香‘莫林’图片

  品种名:郁金香‘莫林’

  拉丁文: Tulipa‘Maureen’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 椭圆形

  颜色: 乳白色

  株高: 可达60厘米

  郁金香‘声望’图片

  品种名:郁金香‘声望’

  拉丁文: Tulipa ‘Renown’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 杯状

  颜色: 胭脂红

  株高: 可达66厘米

  郁金香‘蒙特卡洛’图片

  品种名:郁金香‘蒙特卡洛’

  拉丁文: Tulipa‘Monte Carlo’

  类群: 重瓣早花群

  花型: 牡丹花型

  颜色: 硫黄色

  株高: 25-30厘米

  郁金香‘烛光’图片

  品种名:郁金香‘烛光’

  拉丁文: Tulipa‘Candela’

  类群: 福斯特杂种群

  花型: 杯型

  颜色: 黄色

  株高: 30-45厘米

  郁金香‘牛津’图片

  品种名:郁金香‘牛津’

  拉丁文: Tulipa‘Oxford’

  类群: 达尔文杂交群

  花型: 杯型

  颜色: 猩红色

  株高: 60厘米

  郁金香‘丰田’图片

  品种名:郁金香‘丰田’

  拉丁文: Tulipa‘Toyota’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 杯型

  颜色: 玫红,花边白色

  株高: 45-60厘米

  郁金香‘金牛津’图片

  品种名:郁金香‘金牛津’

  拉丁文: Tulipa‘Golden Oxford’

  类群: 达尔文杂交群

  花型: 杯型

  颜色: 黄色

  株高: 550-60厘米

  郁金香‘微笑’图片

  品种名:郁金香‘微笑’

  拉丁文: Tulipa‘Big Smile’

  类群: 单瓣晚花群

  花型: 杯型

  颜色: 黄色

  株高: 60+厘米

  郁金香‘法国之光’图片

  品种名:郁金香‘法国之光’

  拉丁文: Tulipa‘ile de france’

  类群: 凯旋群

  花型: 杯型

  颜色: 红色

  株高: 50-60厘米

  郁金香‘庄严’图片

  品种名:郁金香‘庄严’

  拉丁文: Tulipa‘Largo’

  类群: 重瓣早花群

  花型: 牡丹花型

  颜色: 红色

  株高: 30-50厘米

  花卉分类

  王中王鉄算好开奖结果